English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧

 

 

 

بخش فنی ( سفارش و فهرستنویسی و آماده سازی و وجین)

اين بخش مسئوليت تهيه و سفارش انواع منابع و مواد اطلاعاتي مورد نياز كتابخانه را داراست .از جمله فعاليت هاي مستمر اين بخش كنترل و روزآمد نگهداشتن منابع كتابخانه است . سفارش و خريد  كتب خارجی، به ويژه از نمايشگاه هاي كتاب  نيز در زمره امور جاري اين بخش است. پس از خرید منابع در این بخش اقدام به فهرستنویسی، ورود اطلاعات، تهیه برچسبو ... می گردد که در نهایت منبع مورد نظر جهت استفاده مخاطبین در دسترس قرار می گیرد.

 

 

 

 

اطلاعات تماس

شماره تماس: 32752310-0441