English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٧

 

 

بخش مخزن این دانشکده حدود ده هزار جلد کتاب در موضوع های تخصصی پیراپزشکی  اعم از هوشبری، اتاق عمل، رادیولوژی، رادیوگرافی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی(میکروب شناسی- باکتری شناسی- ویروس شناسی)، خونشناسی، HIT و ... می باشد.  سیستم مخزن باز بوده و مراجعین علاوه بر حضور در داخل مخزن می توانند از راهنمایی کتابدار  بهره مند گردند.  سیستم فهرستنویسی و تنظیم کتابها بر اساس فهرستنویسی NLM  می باشد.