English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٤ آذر ١٣٩٦

کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی(RADIOLOGY TECHNOLOGY B.S.C)

رادیولوژی‌ یا پرتونگاری‌ عبارت‌ است‌ از عکسبرداری‌ به‌ وسیله‌ دستگاه‌ مخصوص‌ از اعضای‌ درون‌ بدن‌ جهت‌ تشخیص‌ نوع‌ بیماری‌ و کمک‌  در بررسی‌ وضعیت‌ بیماری میباشد.

2-  تاریخچه رشته :

رشته رادیولوژی درايران درمقطع کارداني از سالهای 45-1344در شهرهای شیراز ،مشهد،و ...ودرمقطع کارشناسي پيوسته و ناپيوسته ازسال 1387 دردانشکده هاي مختلف سطح کشورراه اندازي گرديد.پذیرش دانشجو در  رشتهتکنولوژی پرتوشناسیدر مقطع کاردانی در آموزشکده پیراپزشکی ارومیه در سال 1365که زیر مجموعه دانشکده پزشکی بود آغاز گردید در سال 1387 کلیه رشته های کاردانی پیراپزشکی به مقطع کارشناسی پیوسته تبدیل و حکم تبدیل آموزشکده پیراپزشکی ارومیه به دانشکده از طرف وزیر وقت به دانشگاه ابلاغ گردید . هم اکنون تعداد دانشجویان رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسیاین گروه در  دانشکده پیراپزشکی ارومیه حدودا 137 نفر در 8 ترم مختلف تحصیلی میباشد.

 

3-رسالت رشته : (Mission)

رسالت این رشته ، ایجاد توانایی های علمی و تخصصی لازم جهت تربیت کارشناسان پرتوشناسی و افزایش کارایی آنان در زمینه تصویرگری پزشکی و استفاده از ابزارهای جدید با تکنولوژی پیشرفته می باشد.

 

4-چشم انداز : (Vision)

فراگیران این رشته، با توجه به معلومات علمی و تخصصی در زمینه های مختلف تصویر گری پزشکی، به صورت اختصاصی تر قادر به انجام تکنیکهای پیشرفته تصویربرداری خواهند بود این دانش آموختگان به دلیل ارتباط با دستگاههای تصویربرداری پیشرفته، امکان همکاری در تحقیق و پژوهشهای مربوط به تشخیص پزشکی را خواهند داشت.

 

5-اهداف کلی : (Aim)

هدف از برنامه آموزشی کارشناسی رادیولوژی تربیت دانشجویانی است که  تصویر برداری پزشکی ازتکنیک های ساده تصویر برداری تا روشهای پیشرفته (شامل سیستمهای دیجیتال، CT، MRI، سونوگرافی های مدرن و...) و مراقبت و نگهداری از ابزار کار را آموخته و مهارتهای لازم را کسب نماید.